ДИКТОВКА

Един от най-добрите начини за проверка на лексиката и познанията при разбиране на човек е диктовката. Според този метод, учителят дава на курсист или курсисти различен брой думи, например 30. Тези думи обикновено се дават на родния език и трябва да бъдат преведени на английски или обратното.

Например, ако вашият роден език е немски, тогава ви се дават думите на немски език и вие трябва да ги преведете на английски език:

Morgen – morning

Nachmittag – afternoon

Abend – evening

Nacht – night

Tag – day

Или  може да бъде обратното. Вашият учител може да ви диктува думите на английски език и по този начин и вашето слушане, писане и знанията по лексика и значение могат да бъдат проверени.

Например:

morning – Morgen

afternoon – Nachmittag

evening –  Abend

night – Nacht

day – Tag

Друг полезен вариант на този метод е, когато учителят дава изречения на родния език и те трябва да бъдат преведени на английски език, използвайки правилното граматично време и структура. Много ползотворна идея и страхотно упражнение е да се поиска от курсистите да направят същото изречение положително, после отрицателно, Да/Не въпрос, да се дадат кратки отговори и най-накрая да се зададе Wh-въпрос с въпросителна дума или фраза.

Например, на курсиста му се дава едно изречение на родния си език или на английски език, но само в положителна форма:

+:          I like ice-cream.

После курсистът трябва да направи същото изречение отрицателно и въпросително, също да даде кратки отговори с Да и Не и да образува Wh-въпрос.

-:          I don`t like ice-cream.

Y/N ?: Do I like ice-cream?

Y:         Yes, I do.

N:        No, I don`t.

Wh-?: What do I like?

Вероятно един от най-често срещаните форми на диктовка е този на текст. Учителят избира подходящ текст, съответстващ на нивото на английски и на знанията на курсистите и да го диктува с разумна скорост. Скоростта може да се увеличи след няколко диктовки, когато курсистите вече свикнат с този вид метод. Текстът не трябва да бъде прекалено дълъг и трябва да се чете веднъж преди да се започне да се пише, втори път- докато курсистът пише и последния път- на края, така че курсистът да може да слуша и да проверява целия текст за възможни грешки.

В заключение, всеки учител използва различни методи и подходи. Ние, в AVEO, сме подбрали най-добрите, които са се доказали като най-ефективни и ползотворни, за да Ви предложим обучение, съчетаващо класически методи и нови техники от нашите опитни, квалифицирани и ентусиазирани учители.