Английска Академия на Отличието AVEO

  1. Кои сме ние?

Екипът на АВЕО се състои от квалифицирани и мотивирани специалисти, готови да Ви предложат своята експертност, знания и опит с цел лесно, бързо и качествено обучение.

  1. Защо го правим?

АВЕО е основана върху едно просто решение- решението на проблема как да учим по-лесно, бързо и качествено английската граматика.

  1. В какво вярваме?

АВЕО е мястото, където реалните проблеми срещат своите решения. Мястото, където затрудненията и неяснотата биват заменени от структурирана яснота и лесна приложимост на познанията по английски език в ежедневния ни свят и живот.

„Вдъхновени от идеята да помагаме на хората, да спестяваме време и да даваме най-ключовото и целево обучение по английски език, ние създадохме АВЕО. АВЕО се появи в отговор на проблема на множество курсисти как да учат по-лесно, бързо и качествено английски език.“

„Целта е знанията да се систематизират и структурират в определена система, която дава пълна яснота и разкрива новия граматичен материал по начин, който лесно и правилно да се прилага в ежедневната комуникация на нашите курсисти.“

Алекса Георгиева- основател на AVEO, професионален обучител и предприемач.