Според скорошно проучване хората, които знаят поне един чужд език, получават по-висока заплата и по-добри социални придобивки спрямо хората, владеещи единствено родния си език.

Корпоративното чуждоезиково обучение ще увеличи мотивацията на Вашите служители да учат, да се развиват и да постигат по-добри резултати на работното място. Вашият бизнес ще повиши стандарта на обслужване на клиенти, ръста на продажби и удовлетвореността на Вашите служители.

АВЕО Ви предлага корпоративно чуждоезиково обучение, според Вашите нужди, по предварително договорена учебна програма, специално разработена за нуждите на Вашата компания. Основната цел при изготвяне на учебната програма е да очертае насоките на обучение на съответното ниво на Вашите служители, да развие езиковите им компетенции, да обогати общата им култура и да изгради правилни модели на социално поведение в ситуации на муждукултурно общуване.

Когато изберете нашия екип от професионалисти, ние Ви гарантираме:

  • езиков одит на знанията на Вашите служители;
  • избор на насоченост на курса- общ комуникативен английски или бизнес английски;
  • коментиране на ниво и степен на владеене, което се изисква и на кои аспекти от езика да се акцентира повече (комуникация, граматика, …);
  • определяне на лексиката, която желаете да бъде застъпена спрямо различните ситуации, в които английския език ще бъде използван;
  • препоръка на най-подходящата и ефективна учебна система спрямо горепосочените изисквания;
  • времетраенето на курса и честотата на учебните занятие е предмет на взаимна договореност и е съобразено с работния график на служителите Ви;
  • поддържане на редовна обратна връзка за посещенията на служителите Ви, тяхното участие и напредък;
  • едновременно обучаване на Вашите служители от различни градове и държави.