ТЕСТОВЕ

Без никакво съмнение, един от най-добрите начини да се провери нивото и знанията на курсист е тестването. Тестовете обикновено са доста прости. Имате няколко въпроса с по 3 или 4 варианта за отговор. Някои тестове включват също части като писане и слушане. В частта с писане, курсистите трябва да опишат свой опит, а в частта със слушане, те трябва да изберат най-добрия отговор в една или две задачи, докато слушат. С изключение на писмената част, тестове са доста обективни начини и за учители и за курсисти да проверят и да видят своя напредък.

Тук в AVEO имаме много тестове, които ще ви помогнат да установите нивото си и да проверите напредъка си в ученето. Ние работим с най-добрите издателства и учебни системи от Oxford Publishing, Cambridge University Press, Longman-Pearson, Macmillan, Express Publishing, National Geographic и много други.

Обучителния екип на AVEO също създава много упражнения и тестови материали в нашата база данни, заедно с няколко публикувани статии и книги.