C.U.T.

Вторият ни уникален метод се нарича “CUT”.

“Cut” се използва основно при обяснение на английската граматика и по-специално на английски времена. На нашите курсисти се разясняват различни времена в структуриран и последователен начин и те се научават много съзнателно и лесно как, кога и защо да използвате всяко време.

В AVEO ние първоначално даваме ясна представа за Английската Времева Система и Граматика, ние групираме времената, основани на общи характеристики и задълбочено обясняваме разликите и приликите между тях.

Методът “CUT” се състои от три основни и важни елементи.

С е съкращение за  Construction

U е съкращение за  Use

T е съкращение за  Time markers

Чрез този метод се очертава най-значимото ключово знание, което всеки курсист трябва да има за граматичните времена и тяхното използване.